تماس

اطلاعات شخصی

چگونه مایل به دریافت اطلاعات خود می باشید؟
موضوع
نظرات
سیاست حفظ حریم خصوصی

شرکت یان زاخاری عقیده دارد که اطلاعات ارائه شده جهت تکمیل فرم بالا توسط مصرف کنندگان کاملاً داوطلبانه و سری می باشد و هیچگونه موردی برای انتقال آن به نفر سومی وجود نداشته است

شرکت یان زاخاری تمام الزامات حفاظت از اطلاعات مصرف کنندگان را که توسط قانون شماره 15 که در 13 دسامبر 1999 تصویب شده است ، دارا می باشد (مصوبه حفاظت از اطلاعات ) و تضمین کننده تمام حقوق از جمله دسترسی ، فسخ و مخالفت میباشد

Send Cancel

Design: infobide.com © IANZACHARY

FARVITAL USA. 1635 S. Rancho Santa Fe Rd. Suite 112. San Marcos. CA 92069. Tel: 760 891 0824. Fax: 760 891 0825. Email: info@ianzachary.com